دستگاه لیزر موهای زاید ipl سایت تخصصی دستگاه لیزر موهای زاید,دستگاه لیزر خانگی, دستگاه لیزر موهای زایدسالنی,دستگاه لیزر موهای زایدکلینیکی,آی پی ال,IPL http://dripl.ir 2020-10-28T15:32:05+01:00 text/html 2020-06-23T08:08:26+01:00 dripl.ir IPL LASER کانال های تخصصی http://dripl.ir/post/18 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://t.me/microdermabrasion" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; text-align: right;">کانال میکرودرم ابریژن</a></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><a href="http://t.me/plasmajet1" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">کانال پلاسماجت</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><a href="http://t.me/hydrodermi" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">کانال هیدرودرمی</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><a href="http://t.me/facialmask" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">کانال ماتریال ویالهای پوست</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61);"><a href="http://t.me/mikroneedling" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">کانال میکرونیدلینگ و درماپن</font></b></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style=""><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style=""><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_میکرودرم_ابریژن #دستگاه_میکرونیدلینگ #دستگاه_گالوانیک #دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_هیدرادرمی #آموزش #مزوتراپی #مزونیدلینگ #جوانسازی #ضدلک #آبرسان #کوکتل_مزوتراپی&nbsp; #کوکتل_مزونیدلینگ #کوکتل_درماپن #دستگاه_پلاسما #دستگاه_پلاسماجت #دستگاه_پلکسر #درماپن</font></div></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div> text/html 2016-09-26T12:33:56+01:00 dripl.ir IPL LASER دستگاه ای پی ال رفع موهای زاید هوشمند http://dripl.ir/post/16 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فیلم آموزشی دستگاه ای پی ال رفع موهای زاید سالنی و کلینیکی، ساخت المان، مجهز به تابش هوشمند متناسب با رنگ و نوع پوست،بدون سوختگی و لک، سریع، گارانتی و خدمات علمی و پشتیبانی پس از فروش&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/5jP6O]</div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تماس</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1">#دستگاه_ای_پی_ال&nbsp;#دستگاه_ای_پی_ال_سالنی&nbsp;#دستگاه_ای_پی_ال_کلینیکی #دستگاه_لیزر_موهای_زائد</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-12-02T21:50:11+01:00 dripl.ir IPL LASER فیلم آموزشی دستگاه آی پی ال http://dripl.ir/post/13 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دستگاه آی پی ال یا دستگاه رفع موهای زائد صورت و بدن نیازمند دانستن نکات آسانی است که در این فیلم آموزشی بدان اشاره شده است. در این فیلم دستگاه رفع موهای زائد اتوماتیک مورد بررسی و آموزش قرار گرفته است.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/RPEfW]</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تماس&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">#دستگاه_ای_پی_ال #دستگاه_رفع_موهای_زائد #دستگاه_لیزر_موهای_زائد</span></div> text/html 2015-11-02T19:38:40+01:00 dripl.ir IPL LASER ضرورت تنظیم دقیق انواع دستگاه های رفع موهای زاید http://dripl.ir/post/11 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://drmicro.ir/uploads/images/ir.nasin.s-qnxq388shr.png" alt="دستگاه-آی-پی-ال-رفع-موهای-زاید"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;انواع مختلف دستگاه های رفع موهای زاید با مکانیسم تابش اشعه به فولیکولهای مو و تخریب آنها-شامل ای پی ال، لیزر الکساندرایت، لیزر روبی و امثال آنها- نیاز دقیق به تنظیم نوع تابش، دامنه اشعه، پالس، و میزان انرژی در هرتابش اشعه دارند. تابش بیشتر از حد متناسب با رنگ پوست و ضخامت فولیکول مو موجب سوختگی سطحی، نیمه عمیق و گاهی عمیق می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ازسوی دیگر، چنانچه تنظیم تابش اشعه (ای پی ال، لیزر) کنتر از حد لازم برای تخریب فولیکول مو انجام شود، باعث عدم کارایی و نارضایتی مراجعان خواهدشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بنابراین گزینه های پیش رو در راستای ارایه خدمات با کیفیت رفع موهای زاید توسط اشعه برای کاربران دستگاههای خانگی، سالنی و کلینیکی عبارتند از:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">-انتخاب دستگاه لیزر-آی پی ال رفع موهای زاید باکیفیت&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- آموزش دقیق و تخصصی کار با دستگاه</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- استفاده از دستگاه رفع موهای زاید اتوماتیک (نسل جدید)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">-پرهیز از دستگاه های غیرکالیبره و بی کیفیت (اعداد غیرواقعی در تنظیم دستی)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;مشاوره</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">#دستگاه_لیزر_موهای_زاید #دستگاه_رفع_موهای_زاید #دستگاه_آی_پی_ال #لیزر_الکساندرایت #لیزر_روبی #ای_پی_ال_اتوماتیک</font></div> text/html 2015-09-24T12:35:48+01:00 dripl.ir IPL LASER دستگاه رفع موهای زائد با فن آوری تنظیم اتوماتیک با نوع پوست http://dripl.ir/post/10 <div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اغلب کاربران دستگاه های رفع موهای زائد از عدم تنظیم دقیق دستی مقدار تابش اشعه برای انواع پوست شکایت دارند که اغلب منجر به تابش بیش از حد (سوختگی/سوزش) و یا کمتر از حد لازم (عدم رفع موهای زائد) می شود. دستگاه جدید رفع موهای زائد (در سه مدل خانگی، سالنی و مطبی) با تکنولوژی تنظیم دقیق و اتوماتیک (از طریق تستر فندکی در اندازه کف دست) این مشکل را بخوبی رفع نموده و در اختیار کاربران قرار می گیرد. فیلم دستگاه و تنظیم خودکار آن متناسب با انواع پوست را مشاهده نمایید.</font></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;">[http://www.aparat.com/v/L6B8S]</div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><br></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; direction: rtl;"><font size="1"><font face="Mihan-Iransans">#دستگاه_رفع_موهای_زائد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">#دستگاه#رفع#موهای#زائد</span></font></div> text/html 2015-08-31T04:22:23+01:00 dripl.ir IPL LASER آموزش دستگاه رفع موهای زاید http://dripl.ir/post/6 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/52920179652514116016.jpg" alt="آموزش-دستگاه-رفع-موهای-زاید"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تنظیم انواع مختلف دستگاه رفع موهای زاید IPL با توجه به رنگ پوست و مو، مقدار انرژی در هر تابش و تعداد شات دستگاه، نیازمند آموزش دقیق است که از راههای مختلف به کاربران خانگی، سالن های زیبایی و کلینیک های پوست ارایه می گردد. بیان نکات مهم آموزشی با استفاده از رسانه های مختلف منجر به استفاده صحیح و بدون عوارض خواهدشد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">#دستگاه #رفع #موهای #زاید #دستگاه_رفع_موهای_زاید #آموزش</div> text/html 2015-08-24T10:00:22+01:00 dripl.ir IPL LASER تابش اشعه بیشتر و لک التهابی http://dripl.ir/post/17 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/536/1607288/IPL_hairremoval/rps20161010_143701.jpg" alt="لک-التهابی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در انتخاب دستگاه رفع موهای زائد دقت کنید. تصویر لک التهابی ناشی از رفع موهای زائد با دستگاه لیزر/آی پی ال با تابش غیراستاندارد را نشان می دهد که با فاصله تاخیری شش ماه پس ازاتمام جلسات ایجاد شده است. استفاده از دستگاه های ای پی ال اتوماتیک که مقدار تابش اشعه متناسب با رنگ پوست از خود تابش می کنند، یکی از راههای پیشگیری از این عارضه است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره تلگرام</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div> text/html 2015-08-23T04:24:44+01:00 dripl.ir IPL LASER تنظیم خودکار میزان شدت اشعه در دستگاه رفع موهای زائد http://dripl.ir/post/9 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکی از <b>مشکلات</b> دستگاه های رفع موهای زائد خانگی و سالنی <b>تنظیم دستی</b> میزان شدت تابش اشعه توسط کاربر دستگاه است. تنظیم دقیق دستی توسط راهنمای استفاده از دستگاه، شاید کار مشکلی بنظر برسد و باعث تاباندن شات اشعه بالاتر یا پایینتر از میزان لازم به فولیکول مو خواهدشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/46471264735332088792.jpg" alt="دستگاه-رفع-موهای-زائد"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در <b>نسل جدید</b> دستگاه آی پی ال رفع موهای زائد سالنی و خانگی با <b>آزمایشگر اتوماتیک پوست</b> (Skin Tone Tester) این امکان استثنایی به دستگاه اضافه شده که با تست اتوماتیک توسط تستر و ذخیره شدن در حافظه دستگاه، میزان مطلوب اشعه به منظور رفع موهای زائد تابانده و بهترین نتیجه حاصل گردد. <b>در تصویر تستر و اندازه آن را مشاهده می نمایید</b> (اندازه تقریبی: کف دست).</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" style="direction: rtl;">#دستگاه_رفع_موهای_زائد #دستگاه_رفع_موهای_زائد_خانگی #دستگاه_رفع_موهای_زائد_سالنی #دستگاه_رفع_موهای_زائد_اتوماتیک</font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2015-08-21T22:08:32+01:00 dripl.ir IPL LASER چرا می توان از دستگاه آی پی ال براحتی استفاده نمود؟ http://dripl.ir/post/7 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">سوالی که </span><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پس از آموزش</b><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"> کار با دستگاه آی پی ال رفع موهای زائد (IPL Hairremoval) در ذهن بسیاری از کاربران دستگاه رفع موهای زائد خانگی یا سالنی شکل می گیرد اینست که "آیا روش کار با دستگاه بهمین سادگی است؟"</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/79639054840394927733.jpg" alt="رفع-موهای-زائد"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بله- بهمین سادگی است. در ارتباط با نحوه کار با دستگاه رفع موهای زاید چند نکته مهم را خاطرنشان می سازد:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- تنظیم مناسب دستگاه با توجه به رنگ پوست که در برخی مدل ها دارای تستر اتوماتیک بوده و در مدلهای دیگر "راهنمای تنظیم دقیق با انواع رنگ پوست" بهمراه دستگاه ارایه می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- گذاشتن پروب دستگاه روی پوست و تابش اشعه در کسری از ثانیه، اقدام مشکلی به شمار نمی آید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">3- سرعت عمل، عدم ایجاد سوختگی و جراحت، هزینه های پایین تهیه دستگاه و حتی تعویض لامپ، دستگاه آی پی ال رفع موهای زائد را در سبد اقتصادی کالاهای زیبایی که صرفه جویی مشخصی در هزینه ی رفع موهای زائد را بدنبال دارد، قرارداده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مشاوره</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>http://t.me/laser_ipl</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1"><font face="Mihan-Iransans">#</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دستگاه_رفع_موهای_زائد&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">#</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دستگاه_رفع_موهای_زائد_خانگی&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">#</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دستگاه_رفع_موهای_زائد_سالنی&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">#</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">رفع_موهای_زائد&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">#لیزر</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">_موهای_زائد&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans">#</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دستگاه_آی_پی_ال #IPL</span></font></div> text/html 2015-08-16T20:35:23+01:00 dripl.ir IPL LASER مراقبت های پس از استفاده از رفع موهای زائد با دستگاه http://dripl.ir/post/8 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پس از استفاده از دستگاه رفع موهای زائد (IPL/Laser Hairremoval) در منزل و یا سالن و کلینیک </span><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">نکات مراقبتی</b><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"> ذیل را بخاطر بسپارید:</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/46268306816818833203.jpg" alt="دستگاه-رفع-موهای-زائد"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>"در 24 ساعت اول":</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- حتی الامکان خود را در معرض تابش نور خورشید و یو وی قرار ندهید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- از کرم ضدافتاب مناسب که در برابر هم UV-A و هم UV-B شما را حفاظت کند، استفاده نمایید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- از کرم های لایه بردار، روشن کننده و یا ضدلک استفاده نکنید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- از حمام داغ اجتناب کنید، آب ولرم برای شستشو مناسب است،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- از سونا و بخور (Heat Treatment) استفاده نکنید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- در استخر حاوی کلر، شنا نکنید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- اگر از دستگاه برای رفع موهای ناحیه زیربغل استفاده نموده اید، از اسپری/ژل دئودورانت استفاده نکنید،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- از عطر، ادکلن، صابون یا لوسیون های معطر استفاده نکنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>"در دراز مدت":</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- استفاده از ضدآفتاب با پوشش حفاظتی در برابر UV-A و UV-B</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- پرهیز از تابش زیاد نورخورشید و یا UV</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">منبع: مرکز سلامت و زیبایی نیوزلند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1"><font face="Mihan-Iransans">#دستگاه_رفع_موهای_زائد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">#رفع_موهای_زائد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">#مراقبت</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> text/html 2015-08-15T21:19:19+01:00 dripl.ir IPL LASER تفاوت انواع دستگاه های رفع موهای زاید IPL http://dripl.ir/post/5 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/16448980408260621968.jpg" alt="دستگاه-رفع-موهای-زائد"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>#دستگاه_رفع_موهای_زائد</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">در نوشته های پیشین به تفاوت ها و مزیت های آی پی ال نسبت به لیزر در رفع موهای زاید اشاره و توضیح داده شد. سوالات فراوانی مطرح می شود همچون:</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- چرا از دستگاه رفع موهای زائد خانگی استفاده میکنم ولی تاثیر چندانی ندارد؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- من دستگاه رفع موهای زائد خانگی دارم که از عملکردش بسیار رضایت دارم، آیا می توانم از آن در مطب پزشک برای مراجعان هم استفاده کنم؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- من و همکارم دو دستگاه رفع موهای زائد تهیه کرده ایم که تفاوت ظاهری و قیمتی مختصری باهم دارند. دستگاه همکارم به نظر میرسد تاثیر بهتری دارد. دلیل خاصی دارد؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در پاسخ به سوال های فوق و سوالات مشابه، باید گفت که اگر از شکل ظاهری دستگاهها بگذریم، انواع دستگاه های رفع موهای زاید در موارد ذیل با یکدیگر تفاوت های جدی دارند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- نوع کاربری خانگی یا سالنی و یا مطبی آنها</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- تعداد کل اشعه لامپ (شات)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- نوع لامپ و کشور سازنده</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- مقدار انرژی وارد شده در هر تابش اشعه به فولیکول مو</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- وسعت میدان تابش اشعه</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بنابراین بر اساس عوامل ذکر شده، بعنوان مثال ممکن است سه دستگاه رفع موهای زائد خانگی از یک کارخانه، در میزان تاثیر و کارایی خود بایکدیگر تفاوت جدی داشته باشند. یا میان دو دستگاه رفع موهای زائد سالنی از دو کارخانه مختلف، با تعداد شات برابر و وسعت میدان تابش اشعه ی کاملا مساوی، کارایی متفاوتی داشته باشند که یکی از علل آن مقدار انرژی مختلف آنها در تابش هر اشعه است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای تامین کاربری مناسب با نیاز خود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> text/html 2015-08-11T16:34:43+01:00 dripl.ir IPL LASER دستگاه رفع موهای زاید: تقویم زمانی شاتینگ http://dripl.ir/post/12 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://drmicro.ir/uploads/images/calendar_m-d9x444dore.jpg" alt="دستگاه-رفع-موهای-زاید"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نکته حایز اهمیت در تاثیر رفع موهای زاید با دستگاه های آی پی ال و لیزر "رعایت فاصله زمانی" بین جلسات مراجعه وانجام شاتیتگ (تابش اشعه) است. تقویم زمانی هریک از دستگاهها متناسب با قدرت هر شات، مقدار نفوذ (تخریب فولیکول مو) و تعداد پالس بگونه ای تنظیم شده که فاصله زمانی تا جلسه بعدی بگونه ای باشد که حداکثر تخریب مو یا تضعیف آن رخ بدهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بنابراین مشاوره فنی دقیق در خصوص نحوه تنظیم جلسات مربوط به هردستگاه (معمولا از 15 روز تا 42 روز متغیر است) قبل از شروع کار با دستگاه رفع موهای زاید الزامی است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://t.me/laser_ipl</font></div><div>#دستگاه_رفع_موهای_زاید #دستگاه_لیزر_موهای_زاید #دستگاه_ای_پی_ال</div> text/html 2015-07-09T17:53:18+01:00 dripl.ir IPL LASER آی پی ال چیست؟ http://dripl.ir/post/4 <strong style="text-align: -webkit-center;"><font <p="" align="justify" size="2"><div class="Content" style="width: 600px; text-align: right; direction: rtl; overflow: hidden;"><div class="postbody" style="padding-right: 12px; line-height: 1.5em; padding-top: 5px; padding-bottom: 7px; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">#آی_پی_ال #IPL #رفع_موهای_زائد</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>"آی پی ال" &nbsp;مخفف کلمات&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR">intense pulse light</span></b><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;به معنای نور شدید پالسی است. بنابراین لیزر نیست </span></b><b><span lang="FA">بلکه</span></b><b><span lang="AR-SA"> فلش لامپهای زنون است که می تواند&nbsp;اثرات مختلفی روی پوست داشته باشد.&nbsp;دستگاه</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;IPL&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">لیزر نیست اما کارایی و عملکرد مشابه دارد. ارزانتر است و سریعتر عمل می کند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 0, 102);"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/73347310842832289984.jpg" alt="آی پی ال چیست"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">پالس های نور با تمرکز روی فولیکول موها موجب ایجاد گرما و تخریب آن ها بدون سوختگی و یا آسیب به پوست می شوند. بنابراین مانند لیزر سوختگی ایجاد نمیکند. دستگاه رفع موهای زاید</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>&nbsp;IPL&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">سریع و بدون درد است.&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans"><b><span lang="AR-SA">نقطه هدف آی پی ال "ملانین" یا همان رنگدانه های پوستی است که موجب جذب انرژی از نور تابیده شده و تبدیل آن به انرژی حرارتی می شوند. چون تراکم ملانین در پیازمو بیشتر است، این تبدیل انرژی به حرارت، باعث تخریب صدها فولیکول مو در هر تابش اشعه می شود</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></b><b><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans">دستگاه های آی پی ال در انواع خانگی، سالنی و مطبی وجود دارند که &nbsp;انواع مختلفی بر اساس تعداد تابش اشعه، جنس و کشور سازنده دستگاه و لامپ دارند. برخی انواع دستگاه های ای پی ال نیز با استفاده از فیلترهای مختلف، کارایی های پوستی دیگری همچون جوانسازی، کاهش منافذ، رفع لک، رفع قرمزی پوست و ... خواهند داشت</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-weight: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-Iransans">#دستگاه_رفع_موهای_زائد #IPL</font></span></p><div class="Content" style="width: 600px; text-align: right; direction: rtl; overflow: hidden; display: inline !important;"><div class="postbody" style="padding-right: 12px; line-height: 1.5em; padding-top: 5px; padding-bottom: 7px; display: inline !important;"><div class="Content" style="width: 600px; text-align: right; direction: rtl; overflow: hidden; display: inline !important;"><div class="postbody" style="padding-right: 12px; line-height: 1.5em; padding-top: 5px; padding-bottom: 7px; display: inline !important;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; display: inline !important;"><b><span dir="LTR"><font color="#000066" face="Mihan-Iransans">.</font></span></b></p></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: black; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></div></div></font></strong> text/html 2015-02-18T07:50:44+01:00 dripl.ir IPL LASER دستگاه رفع موهای زائد خانگی http://dripl.ir/post/3 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/76204342742383835658.jpg" alt="دستگاه-رفع-موهای-زاید-خانگی"></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">#دستگاه_رفع_موهای_زائد_خانگی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروزه در اروپا و امریکا استفاده از <b>دستگاه رفع موهای زاید خانگی</b> (IPL خانگی) رواج زیادی یافته است که علل آن موارد ذیل است:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>- هزینه ی بالای رفع موهای زاید در کلینیک ها و سالن ها&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>- امکان کابرد خانگی آن با توجه به عدم ایجاد سوختگی و جراحت برای رفع موهای زاید آقایان (خط ریش) و بانوان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>- سریع بودن آن</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>- استفاده از حالت جوانسازی آن برای لکه بری، سفت شدن پوست و تحریک ساخت کلاژن، کوچک شدن منافذ پوست</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/42153392723850357134.jpg" alt="دستگاه-IPL"></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">برای تهیه دستگاه رفع موهای زاید خانگی و جوانسازی، با توجه به نوع کاربرد خود و قیمت های بسیار مناسب بدون واسطه، مشاوره:&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>http://t.me/laser_ipl</b></font></div> text/html 2015-01-20T06:59:31+01:00 dripl.ir IPL LASER دستگاه آی پی ال چگونه موهای زائد را از بین می برد؟ http://dripl.ir/post/14 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">در این فیلم چگونگی رفع موهای زائد با دستگاه آی پی ال اتوماتیک نشان داده شده است. دستگاه رفع موهای زائد اتوماتیک در انواع سالنی، مطبی و خانگی با ظرفیت های مختلف وجود دارد که می توانید نکات خود را از گروه کارشناسان جویا شوید.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=nnkWDt6QeLo" target="_blank" title="دستگاه-آی-پی-ال"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;یوتیوب</font></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تلگرام&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">http://t.me/laser_ipl</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div>#دستگاه_آی_پی_ال #دستگاه_رفع_موهای_زائد #دستگاه_ای_پی_ال_سالنی #<span style="font-size: 12.9415px;">دستگاه_ای_پی_ال_خانگی #</span><span style="font-size: 12.9415px;">دستگاه_ای_پی_ال_مطبی</span></div></div>